Lindy Hop Modules

Lindy Hop Modules е нов проект на Lindy Hop Bulgaria.

lindyhop modules

Описание:

Lindy Hop Modules е програма за усъвършенстване на стила и техниката при танцуване на суинг танци. Модулите са предназначени предимно за танцуващи с минимум познания от програмата Swinging Sofia. Lindy Hop Modules ще се организират 1 или 2 пъти месечно. Всеки един модул е с отделна тема – примерни теми „Swingout variations”, “Leading and following methods and exercises”, “Syncopated basic moves”, „Musicality“… Време за провеждане на модула – 6 астрономически часа. Часовете се провеждат в продължение на 3 дни за да се постигне максимален резултат. Всеки модул е самостоятелен като съдържание и няма приемственост между модулите.  Присъстващите в модулите ще бъдат не повече от 10 двойки за да се постигне максимална ефективност. Инструкторите на модулите са различни. Това, ще даде възможност да се използват най-добрите страни на различните преподаватели. Ще се канят и външни за училището гост преподаватели. Принципите на преподаване в тези модули е различен от този който се използва в редовните групи и часове.

Цел:

Бързо и качествено натрупване и научаване на материала, така, че да се използва свободно от участниците в модула. С ограничаването на присъстващите, се постига по-голяма ефективност на занятията. Натрупването на упражнения и използването на танцови техники интензивно за кратък период от време води на по-качествено изпълнение и остава по-трайно в танцьора.

Изисквания:

  • В модулите могат да участват ученици които покриват предварително обявените в модула изисквания за опит и познания.
  • Задължително присъствие във всичките 6 часа на модула.
  • Предварително записване (за да се планира по-сигурно баланса и броя на присъстващите)
  • В някой от модуите е възможно да се изисква записване по двойки и да не се ротират партньорите в класа.

 

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor