Условия и мерки свързани с отварянето на залите ни на 01.06.2020

Във връзка със заповедта на Министерството на здравеопазването, която позволява дейността ни, бихме искали да се запознаете с мерките, които ще гарантират безопасността и здравето на посетителите и служителите в обектите на Денс Стейшън (НДК):

 

Какво трябва да знае всеки линдихопър като посещава занятията ни в НДК:

 • На входа ще бъде измервана телесната Ви температура. Моля, имайте предвид, че лица с телесна температура над 37.4 няма да се допускат в обекта.
 • Клиенти във видимо недобро здравословно състояние няма да бъдат допускани в обекта.
 • На входа на обекта ще има поставен дезинфектант: молим всички посетители да го използват при влизане.
 • Потокът на влизащи и излизащи от обекта ще бъде организиран, така че да се спазва необходима дистанция от 1,5 метра. Молим да се съобразите със знаците на земята указващи местоположенията на всеки клиент, както и посоката на движение.
 • Всички контактни повърхности и помещения ще бъдат дезинфекцирани на всеки час.
 • Във връзка с горната точка в обекта няма да се допускат клиенти по-рано от 15 минути преди класа, за който са се записали.
 • Имайте предвид, че влизането в залите с чисти обувки е задължително. Персоналът на Dance Station ще има правото да отказва достъп на клиенти, които не са спазили това правило.
 • Ако по време на престоя си в центъра използвате носни кърпички , пластмасови шишета или друг вид отпадък, молим ви да имате предвид че е желателно сами да изхвърлите отпадъците в кошчетата за боклук.

Мерки за дезинфекция предприети от Dance Station:

 • Осигурени дезинфектанти на входа на обекта, както и във всяка съблекалня и на рецепция.
 • Служителите ни ще минават задължителен здравен филтър ежедневно.
 • Служителите на рецепция ще носят защитни шлемове и латексови ръкавици.
 • Всички контактни повърхности ще се почистват и дезинфекцират минимум 4 пъти дневно.
 • Ще се провежда задължителна допълнителна ежечасна дезинфекция между класовете във всички зали и общи части.
 • Почистване и дезинфекция на вентилационните и климатични филтри ще се извършва ежеседмично.
 • Класовете в залите ще се разминават с по 10 минути, за да се избегне струпване на по-голяма група от хора.
 • Класовете ще бъдат с продължителност 55 минути, за да можем да извършим задължителната ежечасна дезинфекция на залите между всеки отделен клас.

Ако желаете да се свържете с нас, можете да ни намерите на следните телефони и мейл:

Явор Кунчев – 0888222011
Силвия Плочина – 0887597476
info@lindyhop.bg

Scroll to Top