Компенсирай това!

Компенсирай това! На всеки лидер му се е случвало да пробва някакво движение пак и пак в групата и да не се получава. И да си блъска главата, какво ли прави грешно. До момента, в който го пробва с по-опитен фолуър и нещата се получат, като с магическа пръчка. Или на фолуър му се е […]

Компенсирай това! Read More »