Donation for LHBG – Thank You

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА

Избери начин за превод и използвай следните ни детайли:


IBAN:BG72RZBB91551008710700
Банка: Райфайзен Банк АД
Банков код: RZBB9155

Относно: “Дарение за Линди Хоп България
Beneficiary: LINDY HOP BULGARIA EOOD
IBAN: GB87 REVO 0099 6909 6245 80
BIC: REVOGB21
https://www.revolut.com/

Scroll to Top