Schedule 2023, Sept-Dec

LHBG Classes’ schedule for the wave from Sept-Dev

Balboa Beginners

Balboa Beginners Emi & Bobi NDK Подходящ за хора без предишен опит

Performance Group

Групата е подходяща за всеки, който иска да придобие повече опит в ученето на хореографии и сценично присъствие.

Social Practice

Времето, в което залите отварят врати за всеки, който иска да потанцува допълнително, да упражни научените джижения, да обмени опит с останалите.

Scroll to Top