Authentic Jazz for beginners (NDK)

Authentic Jazz for beginners (NDK)
with Sofi

Курса е подходящ за напълно начинаещи
Цена на карта за месец (8 занятия) – 65 лв.
Цена за едно посещение – 12 лв
*Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

НДК (Lindy Hop Bulgaria halls), понеделник и сряда от 18:30.
Начало 10.09.2018

Share

Post a comment