Collegiate Shag Beginners (NDK)

Collegiate Shag Beginners (NDK) – click here to register!
Collegiate Shag Intermediate (NDK)
with Gogo & Mila

Подходящ за начинаещи
Петък 19:30
Цена за двумесечна карта (8 занятия) – 65 лв.
Цена на едно посещение – 12 лв
Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *