Lindy Hop Beginners (Paradise)

Lindy Hop Beginners (Paradise)
with Viktor & Emi
Paradise Center

Курса е подходящ за напълно начинаещи
вторник и четвъртък от 19:30.

Цена на курса 168 лв за целия курс.
Цена на месец (8 посещения) – 72 лв
*Приема се заплащане с Multisport карти

Registration form: https://www.lindyhop.bg/2019-subscription/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *