Lindy Hop Beginners (Paradise)

Lindy Hop Beginners (Paradise)
with Viktor & Dani
Paradise Center

Курса е подходящ за напълно начинаещи
вторник и четвъртък от 19:30.
Начало на курса 18.09.2018

Цена на курса 156 лв за целия курс.
Цена на месец (8 посещения) – 65 лв
*Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

Registration form: https://www.lindyhop.bg/2019-subscription/

Share

Post a comment