Lindy Hop Beginners (Pliska)

Lindy Hop Beginners (Pliska)
with Gogo & Mila

Курса е подходящ за напълно начинаещи
Плиска (Latin Force halls), вторник и четвъртък от 19:30.
Начало на курса 13.09.2018

Цена на курса 146 лв за целия курс.
Ако изберете заплащане на месец цените са както следва:
Първи месец (8 занятия) – 60 лв.
Втори месец (8 занятия) – 48 лв.
Трети месец (8 занятия) – 48 лв.
*Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

Registration form: https://www.lindyhop.bg/2019-subscription/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *