Slow Lindy and Blues advanced(NDK)

Slow Lindy and Blues – advanced (NDK)
with Yavor, Lili, Sonia and Victor

Курса е подходящ за всички с минимум 24 урока (6 месеца) по Блус танци
Цена на карта за 2 месец (8 занятия) – 65 лв.
Цена за едно посещение – 12 лв
*Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

НДК (Lindy Hop Bulgaria halls), петък от 19:30.
Начало 15.09.2018

Share

Post a comment