Lindy Upper Intermediate (NDK)

Lindy Upper Intermediate
Yavor&Sonia
NDK

Подходящ за всички с минимум 1 година опит и преминали през Lindy Intermediate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.