Lindy Upper Intermediate (Pliska)

Lindy Upper Intermediate (Pliska)
with Gogo & Mila

Групата е подходяща за всички преминали ниво Lindy Hop Beginners – Swinging Sofia или с минимум 6 месеца опит в суинг танците
Плиска (Latin Force halls), вторник и четвъртък от 20:30.
Начало на групата 13.09.2018

Share

Post a comment