Slow Lindy and Blues Beginners (NDK)

Slow Lindy and Blues Beginners (NDK)
with Yavor, Lili, Sonia and Victor

Курса е подходящ за напълно начинаещи
Цена на карта за 2 месец (8 занятия) – 65 лв.
Цена за едно посещение – 12 лв
*Приема се заплащане с Multisport и Sodexo карти

НДК (Lindy Hop Bulgaria halls), петък от 19:30.

Share

Post a comment